Velkommen

Sonja og Hans-Erik den 22. august 1970 kl. 10.45

Sonja og Hans-Erik 22. august 1970 og meget glade

 

Surprised